Brněnské Vánoce

Vánoční vizuál

Brněnské Vánoce jsou 2. nejlepší Vánoce na světě. Hned po těch vašich doma.

Poprvé se tento slogan z dílny brněnské agentury AETNA objevil v souvislosti s Brněnskými Vánocemi v minulém roce a stal se tak oblíbeným, že bude provázet tuto akci i letos. K tvorbě letošního vizuálu přizvala AETNA Vendulu Pucharovou Kramářovou, která do něj vnesla svůj typický ornamentální styl. Její „artwork“ dostává zároveň použitými výtvarnými motivy vánočky a kapra do popředí gastronomickou stránku těchto svátků a kromě plakátů, letáků, inzerátů, webu a sociálních sítí zdobí i letošní kolekci vánočních suvenýrů TIC BRNO (čokolády, mentolky, plecháčky, placky, plátěné tašky atd.).

Letošní ornamentální vizuál je natolik poutavý, že by bylo škoda neumožnit návštěvníkům Brněnských Vánoc podívat se na něj ještě jinýma očima, a proto je tady augmentovaná realita!

* Vendula Pucharová Kramářová (PECKA fashion)

Absolventka brněnské FAVU se ve své tvorbě inspiruje hlavně přírodou a folklorními motivy. Chce se lišit a vyčnívat nad stereotypem každodenní nudy, chce upoutat na první pohled, klade důraz na ženskost, něžnost a národní identitu v podobě tradičních vzorů a materiálů, které se používají při tvorbě krojů.

*Helena Lukášová 

Působí na FI MU jako vedoucí Ateliéru grafického designu a multimédií (AGD+M) na katedře Vizuální informatiky. Vystudovala sochařství na VŠVU v Bratislavě, profesně působila v USA před tím, než začala působit pedagogicky na MU.

*Takhmina Sadykova

Je absolventkou FI MU. Pracuje jako 3d artist. Ve své práci uplatňuje své nesporné výtvarné nadání. Současně se externě podílí i na výuce na FI MU.