Brněnské Vánoce

Pokladnička ČČK

Přispějte potřebným u vánočního stromu na náměstí Svobody. Tradiční možnost dobrého skutku nabízí kasička Českého červeného kříže, ze které pak peníze putují těm, kteří je potřebují. Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní.

A zazvoňte si ve zdejší zvoničce na zvoneček. Říká se, že plní přání.