Brněnské Vánoce

Nádvoří Nové radnice

Navštivte při svých toulkách městem i historické nádvoří Nové radnice s vánočním stromem. Prohlédnete si renesanční schodiště, sluneční hodiny, obří chrlič nebo kašnu s alegoriemi dvanácti měsíců. Najdete zde taky ukázky historicky cenných portálů z domů zbořených v průběhu asanace historického jádra města.