Brněnské Vánoce

Architektonický betlém

Intimní zastavění mezi, uvnitř nebo vně architektonicky zpracovaného prostoru nádvoří Domu pánů z Kunštátu. Prostorová kompozice je výstupem práce 16 studentů 1. ročníku bakalářského stupně FA VUT v Brně pod vedením pedagogů – architektek Kristýny Smržové a Kristíny Richter Adamson a architektů, docenta Michala Palaščáka a děkana fakulty Radka Suchánka.

Cílem je evokovat prostorové a emoční vztahy betlému i Vánoc a interakcí navázat na okolní prostor nádvoří. Betlém je tvořen modulárním systémem desek a prostorová skládačka je doplněna audio-vizuálním dokreslením z autorského pera pedagoga FA VUT v Brně Michala Mitra.