Brněnské Vánoce

Studenti JAMU oboru Muzikálové herectví pod vedením Petra Svozílka – ansámblový zpěv

Studenti muzikálového herectví Divadelní fakulty JAMU vám zazpívají známé i méně známé písně širokého žánrového rozpětí.

Sdílej to!