Brněnské Vánoce

Cimbálová muzika Slováckého krúžku

Slovácký krúžek v Brně patří k nejstarším folklorním spolkům v České republice. Vznikl již v roce 1908 jako volné sdružení studentů z Moravského Slovácka a i v současnosti tvoří jeho jádro mladí lidé přijíždějící do Brna za studiemi. Soubor reprezentuje lidovou kulturu Moravského Slovácka, tedy jihovýchodní Moravy známé bohatými a dodnes živými folklorními tradicemi, rozmanitostí a barevností lidových krojů. Členové taneční skupiny, mužského a ženského pěveckého sboru i cimbálové muziky vystupují ve třech a sólisté v ještě dalších, ze sedmadvaceti typů lidových krojů regionu. Činnost Slováckého krúžku v Brně nespočívá však pouze v pódiových vystoupeních na domácích i zahraničních festivalech. Spolek organizuje také nejrůznější tematické pořady pro veřejnost, zejména krojované slovácké plesy a besedy u cimbálu, na nichž si může každý příchozí po chuti zazpívat, zatančit a zahrát. Tyto besedy bývají většinou doplněny o atraktivní program s neopakovatelnou atmosférou. Pořady Slováckého krúžku v Brně zahrnují ženské a mužské písně v podání sólistů i sborů, tance párové, ženské i mužské, zvykové obrázky a samostatná vystoupení cimbálové muziky.

Sdílej to!