Święta w Brnie

Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana