Manuál pro použití vratných obalů

1. U kteréhokoliv stánku
s občerstvením si koupíte nápoj ve vratném obalu.

2. Při koupi každého dalšího
nápoje vám prodejce vždy vymění vratný obal za čistý.

3. Při odchodu z trhů
si můžete vratný obal odnést s sebou jako suvenýr, nebo jej vrátit v libovolném stánku s občerstvením.

V průběhu Brněnských Vánoc budou k dispozici porcelánové hrnky (záloha 70 Kč) a plastové kelímky (záloha 40 Kč).
Na každém stánku může dojít ke směně hrnku za kelímek a naopak s vrácením respektive doplacením rozdílné částky.

Brněnské Vánoce 2016 budou pokračovat v nastaveném trendu západních trhů a opět na nich bude zaveden systém vratných obalů. Loňský ročník akce byl pilotní a dle průzkumu veřejného mínění přímo na trzích byli návštěvníci s jeho zavedením a fungováním spokojeni. Přes 80 procent z 650 respondentů považuje konzumaci nápojů z vratných obalů za kulturnější a ekologičtější, podobné procento se domnívá, že po zavedení systému ubylo v centru města odpadků. 70 procentům návštěvníků pak nevadí vratná záloha. Jak bude systém fungovat letos?

Zajištění systému vratných obalů

Systém vratných obalů bude mít stejného dodavatele jako v loňském roce, tedy Spolek pro tradiční Vánoce. Spolek zajišťuje výrobu, logistiku i mytí vratných obalů po celou dobu akce na všech trzích v centru města (náměstí Svobody, Dominikánské náměstí, Zelný trh, Moravské náměstí). Pořadatelé neplatí za tento systém z rozpočtu nic. Dodavatel vzešel z výběrového řízení, které TICmB vypsal celkem třikrát a vždy se přihlásil jen jeden zájemce.

Ceny a fungování systému na trzích

Systém bude opět fungovat na systému záloh. Záloha na všechny typy porcelánových hrnků bude 70 korun, na vratné kelímky pak 40 korun. V letošním roce nebudou fungovat výkupová místa, všechny typy vratných obalů bude možné vrátit na každém stánku, ve kterém se prodávají nápoje. Stejně jako loni bude platit zákaz opětovného nalévání do stejného obalu a to z hygienických důvodů.

Logistika

Logistiku a umývání bude řešit dodavatel systému. Speciální myčka v Soběslavi bude opět fungovat centrálně pro trhy z více měst. Prodejci budou zásobeni několikrát denně, v Brně bude zřízen také mezisklad a dopravu budou zajišťovat dvě dodávková auta, která trasu absolvují dvakrát denně.

V březnu letošního roku proběhl další průzkum, který se týkal podoby vratných obalů, osloveno bylo 1761 respondentů. 80 procent dotázaných si přálo zachovat porcelánové hrnky i plastové kelímky. Co se týče jejich designu, byly preference mezi tradičním a moderním téměř půl na půl.

Letošní podoba vratných obalů

V letošním roce budou k dispozici porcelánové hrnky a plastové kelímky. Porcelánové hrnky s obsahem 0,2 l budou s motivy Náš Ježíšek v modré a zelené variantě. Modrý hrnek bude mít obecný motiv, zelený je brněnská edice s motivem kašny. Vratné plastové kelímky budou mít obsah 0,5 l a rysku 0, 25 a 0,5 l. Vratných obalů bude celkově 230 tisíc, hrnků z toho 70 tisíc.

Novinkou v letošním roce bude speciální edice designových hrnků od Petra Kvíčaly. Potisk bude v červeno – bílé barvě a bude vycházet z půdorysu vybraných brněnských náměstí, konkrétně z náměstí Svobody, Dominikánského náměstí, Zelného trhu a Moravského náměstí. Těchto hrnků bude dohromady 10 tisíc, některé budou přímo v oběhu, některé v prodeji.