Kontakty

Pořadatel:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2, 602 00 Brno

IČ: 00101460
DIČ: CZ00101460
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl Pr., vložka 18

 

Kontakt pro média:

Mgr. Adéla Nováková
tel.: +420 725 047 701
e-mail: novakova@ticbrno.cz

Gabriela Peringerová
tel.: +420 542 427 124
tel.: +420 725 518 110
e-mail: peringerova@ticbrno.cz

 

Kontakt pro prodejce na trzích:

Radka Sedláčková
tel.: +420 775 881 485
e-mail: sedlackova@ticbrno.cz

 

Kontakt pro návštěvníky trhů:

info@brnenskevanoce.cz

 

Produkce:  

Kamila Havířová
+420 725 415 622
+420 542 427 160
e-mail: havirova@ticbrno.cz

Monica Taufarová
+420 725 415 622
+420 542 427 160
e-mail: taufarova@ticbrno.cz

Ilona Pawerová
+420 775 923 991
e-mail: pawerova@ticbrno.cz

Dagmar Taszková
kontakt pro ZŠ, MŠ, ZUŠ
+420 602 342 716
+ 420 542 427 127
e-mail: taszkova@ticbrno.cz