Brno Christmas

Schola BiGy, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická