Brünner Weihnachten

Studenti JAMU oboru Muzikálové herectví pod vedením Petra Svozílka – ansámblový zpěv